Firma jednoosobowa, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, to najprostsza forma dostępna dla osób, które chcą prowadzić własny biznes. Często określana jest pojęciem „samozatrudnienia”, ponieważ może zostać założona wyłącznie przez osobę fizyczną.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada zdolność prawną do czynności prawnych oraz zdolność sądową i procesową.

Istotnie należy zaznaczyć, że osoba decydująca się na założenie firmy jednoosobowej nie musi posiadać kapitału zakładowego.

Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność ponosi również małżonek (bez odpowiedzialności osobistym majątkiem).

Procedura rejestracji przebiega szybko i sprawnie – wystarczy posiadać odpowiednią wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych. Firma zaczyna funkcjonować z momentem uzyskania wpisu do CEIDG.

Właściciele jednoosobowych firm zobowiązani są do wskazania w korespondencji takich informacji jak:
– nazwa firmy,
– NIP,
– adres.

Przedsiębiorcy mają wyłączne prawo do reprezentacji działalności. Istnieje jednak możliwość udzielenia pełnomocnictwa (należy jednak uważać, ponieważ działanie podejmowane przez pełnomocnika mają wpływ na prywatny majątek właściciela).