Jeśli przedsiębiorca wybrał już w pierwszym kroku formę prawną, teraz czas na formę opodatkowania. Wybór ten jest uzależniony od rodzaju biznesu, wielkości prognozowanych przychodów czy chęci korzystania z ulg podatkowych. Wyróżnia się cztery formy opodatkowania – PIT, CIT, ryczałt od przychodów i karta podatkowa.

Rodzaje podatków dochodowych:

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczają się nim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe. Pobierany w formie zaliczek wpłacanych miesięcznie lub kwartalnie do Urzędu Skarbowego. Podatek ten ma dwie formy: na zasadach ogólnych oraz liniowy.

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych – podatek przeznaczony do rozliczeń osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Stawka wynosi 15% lub 19% (w przypadku podatku CIT pod uwagę bierzemy jedynie dochody firmy, nie łączymy ich z naszymi!)

RPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – możliwa forma rozliczeń dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych. Kwota uzależniona od rodzaju działalności: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Podstawą do naliczenia nie jest dochód, ale przychód bez możliwości pomniejszenia go.

Karta podatkowa – opłacana przez osoby fizyczny prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej. Na żądanie klientów wystawiane są rachunki i faktury. Przedsiębiorca zwolniony jest z prowadzenia ksiąg czy składania zeznań podatkowych.