Krajowa Informacja Skarbowa to jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której obowiązków należą:

– przetwarzanie i udostępnianie danych w celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji podatkowych i celnych,
– wykrywanie i określanie zagrożeń dla prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych i celnych,
– prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,
-wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

Głównym przedmiotem działalności KIS jest udzielanie konsultacji telefonicznych i odpowiadania na pytania dotyczące interpretacji przepisów podatkowych i obowiązujących procedur. KIS ma zagwarantować podatnikom dostęp do informacji na temat PIT, CIT, VAT,, PCC czy JPK VAT.

Jednym z podstawowych zadań Krajowej Informacji Skarbowej jest wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych, które wykonywane są na zlecenie podatników po złożeniu przez nich wniosku i dokonaniu opłaty w wysokości 40 zł za każde zagadnienie.