konta księgoweKonta księgi głównej oraz konta księgi pomocniczej wchodzą w skład każdej księgi rachunkowej.

 

Konta księgi głównej (zwane też syntetycznymi) stanowią najważniejsze narzędzie do prowadzenia ewidencji księgowej. Księguje się na nich operacje gospodarcze dotyczące aktywów i pasywów. Ich wykaz wraz z nazwami oraz oznaczeniami znajduje się w zakładowym planie kont.

Poza kontami księgi głównej, w pełnej rachunkowości prowadzi się dodatkowe ewidencję czyli konta księgi pomocniczej, zwane także analityką. Ich prowadzenie nie jest obowiązkowe, lecz bardzo przydatne. Pomaga dokładniej prowadzić księgowość oraz lepiej orientować się w swoich rozrachunkach. Konta pomocnicze prowadzi się między innymi dla: rozrachunków z pracownikami czy operacji sprzedaży.