Właściciele firm zobowiązani są do zarządzania firmą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ci, którzy podejmują właściwe decyzję mogą cieszyć się rozwojem działalności oraz umocnieniem pozycji na rynku w sposób bezpieczny.
Zdarza się, że w przedsiębiorstwie przeprowadzane są kontrole w celu wykrycia nieprawidłowości, najczęściej na tle podatkowym. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników urzędu skarbowego.
Kontrola krzyżowa pozwala wykryć czy to, co wynika z dokumentacji kontrolowanego podatnika, ma odbicie w dokumentach, którymi dysponują jego kontrahenci.

Ważne jest, aby po przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół.

Co może zostać wykryte podczas kontroli?
– fikcyjne dowody zakupu towarów lub usług;
– nieujawnione transakcje firmowe;
– stosowanie nieprawidłowych stawek VAT;