Wraz z wejściem nowej ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment.

Zastąpił on dotychczasowy mechanizm odwrotnego obciążenia w całości.

Split payment może być stosowane wyłącznie przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT.

Podstawowym celem mechanizmu jest podzielenie płatności przelewem za fakturę VAT na dwa strumienie:

  • kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewem na rachunek rozliczeniowy dla dostawcy
  • kwotę odpowiadającą kwocie VAT wykazanej na fakturze, która trafia bezpośrednio na wydzielony w tym samym banku specjalny rachunek

Wynika z tego, że kierownik jednostki stosującej split payment powinien zaktualizować politykę rachunkowości w zakresie planu kont i otworzyć nowe konta.

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wybiórczo, zarówno jeśli chodzi o kontrahentów, jak i faktury VAT i jest zupełnie dobrowolny.
Korzyści stosowania split payment:

  • brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • brak zastosowania stawki odsetek za zwłokę oraz
  • zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie.