Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług ze sprzedawcy na nabywcę. Dokładna lista towarów i usług dla transakcji krajowych znajduje się w załącznikach ustawy o VAT.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, gdy sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT, a dostawa nie została objęta zwolnieniem.

Najpopularniejsze usługi objęte odwrotnym obciążeniem to:
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
– roboty związane z rozbiórką oraz burzeniem obiektów budowlanych,
– roboty tynkarskie,
– roboty związane z wykładaniem posadzek,
– roboty malarskie.

Korzystając z odwrotnego obciążenia nie musimy zawierać takiej adnotacji na fakturze VAT. Czasem jednak nabywając towar lub usługę na fakturze odnajdziemy zapis “odwrotne obciążenie”. Nie jest to błędem, pełni jednak wyłącznie funkcję informacyjną, a nie wiążącą prawnie. Znaczy to, że bez względu czy zapis taki znajduje się na fakturze czy też nie nabywca nie poniesie konsekwencji podatkowych z tego tytułu.