Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami. Już na samym początku rozpoczęcia musimy dużo zainwestować, aby nasza firma mogła zacząć funkcjonować. Dlatego na samym początku warto się zastanowić, czy nie ma sposobu na zminimalizowanie kosztów oraz poprawienie wyników finansowych.

Do jednych z najczęściej stosowanych sposobów na zminimalizowanie kosztów w przedsiębiorstwie należy optymalizacja podatkowa. Polega na wykorzystaniu w legalny sposób znajomości przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie finansów w firmie przez podmioty gospodarcze. Optymalizacja może się jednak odbywać tylko w granicach wyznaczonych przez prawo, które uległo w tym względzie zaostrzeniu.

Każde przedsiębiorstwo może mieć duży wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Wynika to z wielu powodów. Przede wszystkim w wielu branżach ustawodawca sam pozwala przedsiębiorcy decydować o tym jak wysokie podatki będzie płacił. Dzięki temu w każdej z branż stworzony został potencjał optymalizowania podatków.

Przykłady optymalizacji
Klasycznym z przykładów jest wybór amortyzacji, okresu rozliczeniowego, roku podatkowego czy sposobu wpłacania zaliczek. Podatnik decydując się na wybór amortyzacji powinien przeanalizować korzyści płynące z każdej z nich, tak aby uzyskał największe korzyści podatkowe. Prócz tego stosuje się rozliczenie strat podatkowych, co wiąże się z tym, że podatnicy mają możliwość po 5 następujących po sobie latach podatkowych odliczyć stratę. Odliczenia nie mogą jednak przekroczyć połowy kwoty tej straty.