Wśród wielu przedsiębiorców, którzy działają w Polsce, liczne grono posiada obowiązek do prowadzenia firmowej księgowości w formie pełnej. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ ewidencja księgowa jest bardzo szczegółowa oraz rozbudowana. Ważne jest również to, że wiążę się z wysokimi kosztami.

Prowadzenie księgi rachunkowej należy rozpocząć w dniu rozpoczęcia działalności, w pierwszy dzień nowego roku obrachunkowego, dzień rozpoczęcia procesu likwidacyjnego, a także upadłościowego oraz na dzień, w którym dokonana została zmiana formy prawnej, czy połączenie bądź podział jednostki. Czas przeznaczony na otwarcie owej księgi wynosi 15 dni od wymienionych wcześniej terminów.

W kwestii zamknięcia owej księgi, należy pamiętać o tym, że dokonuje się tego w czasie 3 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, dzień zakończenia roku obrotowego, dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, bądź rozpoczęcia procesu likwidacji danej spółki.