Jednostki takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka osobowa, która przekroczyła limit księgowy, prowadzą pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych. W ich skład wchodzą: dziennik, konta księgi głównej o raz ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników pasywów i aktywów. 

Księgi te mogą znajdować się w siedzibie jednostki lub jednostki zajmującej się usługami z zakresu ich obsługi czyli w biurze rachunkowym. 

Otwierana jest w ciągu 15 dni od rozpoczęcia działalności, na początku następnego roku obrotowego lub w dniu w którym nastąpiła zmiana formy prawnej. Natomiast zamknięcie powinno nastąpić najpóźniej  do trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, dnia zakończenia działalności gospodarczej, dnia zmiany formy prawnej jednostki.