Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, za którą kryją się księgi rachunkowe mają sporą ilość obowiązków związanych z tą formą ewidencji.

Ewidencja w pełnej formie jest czasochłonna i wymagająca, więc wielu właścicieli firm decyduje się na skorzystanie z zewnętrznej obsługi księgowej.

Przedsiębiorstwa zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości mają dwie możliwości opodatkowania firmy podatkiem dochodowym.

Już zakładając działalność przedsiębiorca musi zadbać o zgłoszenie wyboru formy opodatkowania poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności.
W przypadku spółki, oświadczenie złożyć muszą wszyscy wspólnicy.

Formy opodatkowania do wyboru dla podatnika są następujące:

1. na zasadach ogólnych/według progresywnej skali podatkowej
2. według podatku liniowego, którego stawka wynosi 19

Jeżeli  przedsiębiorca nie dokona zgłoszenia, możliwość wyboru zostaje mu odebrana i automatycznie staje się on podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Ewentualna zmiana formy opodatkowania jest możliwa do 20 stycznia już w nowym roku podatkowym.