Niedawno do wiadomości podano stawki karty podatkowe na rok 2018. W porównaniu z poprzednim rokiem stawki w znaczącym stopniu wzrosną, z uwagi na fakt że w przeciągu ostatnich dwóch lat wzrosły ceny usług konsumenckich i towarów.

Stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej dla każdego podatnika ustala właściwy naczelnik urzędu skarbowego na podstawie:

– danych przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16 ,
– kwot określonych w tabeli będącej załącznikiem numer 3 do ustawy z1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W poprzednich latach ceny towarów nie wzrastały w pierwszych trzech kwartałach danego roku w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego i nie mógł być zastosowany mechanizm podwyższający. Ceny w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wzrosły o 1,9% dlatego stawka również wzrośnie o mniej więcej 1,9%.

Przykładowo w nowym roku szewc prowadzący działalność w miejscowości, w której mieszka od 5-50 tysięcy mieszkańców i nie zatrudnia pracownika zapłaci miesięcznie 122 zł (w ubiegłym roku płacił 120 zł), a krawcowa, która mieszka w takiej samej miejscowości i również nie zatrudnia pracowników zapłaci 142 zł, a rok temu płaciła 140.