Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje od pracodawcy w momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia jego umowy o pracę. Wielu pracodawców błędnie sądzi, że na dopełnienie tego obowiązku ma 7 dni, tymczasem w rzeczywistości powinni uczynić to nie później niż w ostatnim dniu trwania umowy.

Na świadectwie pracy należy zamieścić informacje o okresie zatrudnienia, wymiarze etatu, zajmowanych stanowiskach, ale także o trybie rozwiązania umowy lub okoliczności jej wygaśnięcia z odniesieniem do podstawy prawnej.

Jeżeli pracodawca wyda świadectwo pracy zawierające nieprawdziwe informacje wówczas pracownik ma 7 dni aby wystąpić o jego sprostowanie. Jeżeli pracodawca odmawia naniesienia poprawek wówczas pracownik w przeciągu kolejnych 7 dni może wystąpić z żądaniem odnośnie tego do sądu pracy.

 

Zobacz także: Dowody księgowe zastępcze