biuro rachunkowe Kraków

Z usług biura rachunkowego korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Są to nie tylko małe firmy, lecz także większe jednostki, którym prowadzenie księgowości przez biura rachunkowe najbardziej się opłaca. Pośród usług biura rachunkowego bardzo często można znaleźć także inne usługi, niż te bezpośrednio związane z prowadzeniem rachunkowości.

Do usług biur rachunkowych ściśle związanych z prowadzeniem rachunkowości zalicza się:

 -> prowadzenie rachunkowości przy pomocy KPiR,

 -> prowadzenie księgowości w formie ryczałtu,

 -> prowadzenie księgi rachunkowej, w tym: tworzenie zakładowego planu kont, sporządzanie sprawozdań finansowych, doradztwo księgowe.

Pozostałe usługi biur rachunkowych to: 

 -> prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,

 -> obsługa kadrowo-płacowa,

 -> rozliczenia podatkowe,

 -> reprezentacja przed organami kontroli skarbowej.

Ponadto:

-> pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

-> przeprowadzenie przekształceń formy prawnej firmy,

-> wyprowadzenie zaległości księgowych,

-> nadzorowanie księgowości w firmie,

-> szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych.