Przedsiębiorcy rozliczający się z podatku VAT mają możliwość zastosowania kwartalnej metody rozliczeń. Zasady jej prowadzenia są różne w zależności od wysokości rocznego obrotu netto. Dlatego trochę inaczej dokonuje się rozliczeń dużych i małych podatników VAT.

Metoda ta jest często wybierana przez przedsiębiorców, nie bez powodu. Jej stosowanie przynosi wiele korzyści. Można do nich zaliczyć:

 

DŁUŻSZY CZAS NA DOKONANIE KOREKT  

Przedsiębiorca składając deklarację co trzy miesiące ma więcej czasu, by zmienić zaistniałe błędy i uniknąć ewentualnych kar.

WIĘKSZA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

Płacenie zaliczek na podatek co kwartał umożliwia utrzymanie większej ilości gotówki w przedsiębiorstwie, z której można wygospodarować większe przychody dokonując inwestycji lub szybciej spłacić swoje zobowiązania.

DŁUŻSZY CZAS POTRACENIA PODATKU NALICZONEGO 

Podatnikom rozliczający się z VAT kwartalnie przysługuje prawo do dłuższego, nawet 9 miesięcznego okresu rozliczenia faktur VAT i potracenia podatku.