Nie wszyscy wiedzą dokładnie czym jest audyt księgowy. Otóż jest to badanie sprawozdania finansowego jednostki, obejmujące zestaw procedur i testów, które mają za zadanie określenie czy podane w sprawozdaniu informacje nie są istotnie zniekształcone czyli czy nie wpłyną na decyzję potencjalnych inwestorów. Audyt finansowy polega między innymi na przeglądzie istotnych umów, potwierdzeniu sald środków pieniężnych czy nawet rozmowie z pracownikami.

Niestety audyt często kojarzony jest z kontrolą. Jednak zadaniem audytorów jest badanie sprawozdania finansowego pod kątem rzetelności i jasności danych, co ma wskazywać rzeczywisty stan finansowy jednostki i chroni współpracujące z nią organizacje. Oczywiście badanie to pozwala także rozwiązać problemy księgowe i podatkowe w jednostce oraz ocenić efektywność kontroli wewnętrznej czy zidentyfikować ryzyko prowadzenia działalności.

Badaniu sprawozdania finansowego nie tylko poddają się przedsiębiorstwa zobligowane do tego przez prawo, lecz także wiele innych organizacji w celu niezależnego sprawdzenia danych finansowych jednostki oraz oprawienia ewentualnych błędów i efektywności działania.