Rachunkowość finansowa to jedna z odmian rachunkowości. Stanowi ona system ewidencji zachodzących w jednostce operacji gospodarczej. Do najważniejszych jej funkcji zaliczamy:

  • Dostarczanie informacji o wynikach finansowych i sytuacji finansowej, a także danych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych przez kierownictwo jednostki. 
  • Dokumentowanie zachodzących w jednostce operacji gospodarczych w formie pisemnej oraz archiwizowanie dokumentów księgowych, będących podstawą zapisów księgowych.  
  • Określanie rozliczeń z otoczeniem i wycenianie powiązań majątkowych oraz wynikowych. 
  • Kontrola stanu majątku oraz wyniku finansowego w celu zapobiegania nadużyciom.  
  • Dostarczanie informacji potrzebnych do sporządzania sprawozdań finansowych. 
  • Ochrona nienaruszalności powierzonego kapitału.