Każda osoba, która podjęła decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, zdecydowała się na wystawianie faktur sprzedaży, jak i przyjmowanie faktur dokumentujących dokonane zakupy.

Często jednak przedsiębiorcy zgłaszają się do nas z zapytaniem – co zrobić w sytuacji, kiedy otrzymana faktura zawiera błędy? Wówczas naszą odpowiedzią jest sporządzenie noty korygującej przez nabywcę.

Nota korygująca – dokument, który w firmie nie jest księgowany, a którego rolą jest dokonanie formalnej korekty wcześniej wystawionej faktury. Stanowi jedną z metod naprawiania nieprawidłowości, które powstały w wyniku wystawienia błędnie faktury kosztowej.

Z drugiej jednak strony nota korygująca nie jest w stanie skorygować wszystkich błędów. Mianowicie, nie będą obejmować błędów, które dotyczą:
– ceny jednostkowej usługi/towaru bez uwzględnienia kwoty podatku,
– ilości oraz miary dostarczanych towarów/wykonywanych usług,
– stawki podatku,
– wartości towarów/usług, które zostały objęte transakcją bez uwzględnienia kwoty podatku,
– łącznej kwoty obniżek/upustów cen oraz rabatów,
– kwoty podatku, która jest liczona od wartości sprzedaży netto,
– sumy wartości sprzedaży netto z uwzględnieniem sprzedaży zwolnionej z podatku i objętej poszczególnymi stawkami podatku.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!