Od stycznia bieżącego roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku VAT, która wprowadziła tak zwaną “solidarną odpowiedzialność”. Zakłada ono solidarną odpowiedzialność pomiędzy sprzedającym a nabywcą za zobowiązania z tytułu VAT.

Do solidarnej odpowiedzialności dochodzi w sytuacji, w której zawierana jest transakcja pomiędzy firmami, o wartości minimum 15000 złotych, a rachunek na który dokonano wpłaty nie znajduje się na białej liście (biała lista podatników VAT to wykaz firmowych rachunków bankowych zgłoszonych do CEIDG).
Istnieje możliwość uchylenia się od odpowiedzialności, wystarczy że przed upływem 3 dni od zlecenia przelewu, nabywający zgłosi do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, brak rachunku bankowego w wykazie. Do tego celu konieczne będzie złożenie wniosku na druku ZAW-NR. Inną możliwościa jest skorzystanie z mechanizmuy podzielonej płatności nawet w sytuacji kiedy nie jest to wymuszone przepisami prawa.

Najlepszym sposobem na uchronienie się od ewentualnych kłopotów jest korzystanie z systemów księgowych, które posiadają funkcję weryfikacji numeru bankowego przed zleceniem przelewu.