WIS to skrót od Wiążącej Informacji Stawowej. To właśnie dzięki niemu każdy przedsiębiorca, który z niego korzysta ma dodatkowe korzyści dla swojej firmy.

Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja, która wydawana jest na rzecz opodatkowania podatkiem wszelkich dostaw towaru, ich importu, nabycia lub świadczenia usług.

WIS stosowany jest do wystawienia indywidualnej stawki podatku VAT. Aby takową dostać należy samodzielnie zgłosić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, gdyż nie jest ona wydawana z urzędu. Jej głównym założeniem jest z wyprzedzeniem przekazywanie informacji, które dotyczą przyszłych zmian w opodatkowaniu towarów czy usług. Jest to zabezpieczenie przed ewentualną kontrolą podatkową dla przedsiębiorcy.

Dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej zostaje nam udostępniona możliwość związania jej treścią organów podatkowych. Oznacza to, że indywidualna stawka VAT musi być przyjęta przez wszelkie organy podatkowe.

Należy pamiętać, że WIS może stracić ważność w sytuacji, gdy zmienią się obowiązujące przepisy prawa podatkowego.