Od lipca 2021 roku wprowadzono na terenie UE procedurę VAT OSS. Czym ona jest? Kto powinien stosować się do jej zasad? Na wstępie warto zaznaczyć, że VAT OSS stanowi rozszerzenie VAT MOSS.

Procedura VAT MOSS (Mini One Stop Shop) jest procedurą funkcjonującą już od 2015 roku. Korzystali z niej sprzedawcy usług elektronicznych. Polegała na tym, że jeżeli sprzedawca sprzedający swoje usługi za granicę nie przekroczył limitu 10 tys. euro (42 tys. złotych), miał możliwość dokonania rozliczenia podatku w Polsce. Przekroczenie tej kwoty zobowiązywało go do dokonania rejestracji VAT w kraju, w którym limit został przekroczony. MOSS umożliwiał rejestrację w systemie w Polsce, za pomocą którego opłacał podatek zagraniczny VAT.

VAT OSS (One Stop Shop) stanowi rozszerzenie procedury MOSS wprowadzone w ramach pakietu e-commerce. Z procedury mogą skorzystać osoby sprzedające za granicę swoje usługi bądź towary. Wprowadzenie VAT OSS znacznie ułatwia handel wewnątrz UE.

VAT OSS to system elektroniczny dotyczący przedsiębiorców świadczących usługi lub sprzedających towary osobom prywatnym. Po przekroczeniu limitu 10 tys. euro mają możliwość rozliczenia zagranicznego podatku VAT bez konieczności rejestracji w kraju, w którym limit ten został osiągnięty.

Do rejestracji w systemie wykorzystuje się formularz VIU-R dla OSS. Po jego wypełnieniu wysyłany jest za pomocą platformy rządowej państwa członkowskiego identyfikacji.