Zadaniem biura rachunkowego jest jak najlepsza obsługa jego klientów. Do zasadniczego zadania zalicza się prowadzenie rachunkowości w określony sposób. Mogą to być zarówno księgi rachunkowe lub formy uproszczone, najczęściej KPiR. Zadanie to jest określone przepisami ustawy o rachunkowości, która wymienia je jako jedną z jego usług. Poza prowadzeniem księgowości, biuro rachunkowe zajmuje się (zgodnie z zapisami w  ustawie):

 

– okresowym ustalaniem lub sprawdzaniem drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

– wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego,

– sporządzaniem sprawozdań finansowych,

– gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

 

Nie są to jednak wszystkie usługi, jakie można znaleźć w ofercie biur rachunkowych. Firmy te zajmują się również prowadzeniem rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczeniami podatkowymi (podatek dochodowy i VAT) oraz obsługą z zakresu kadr i płac.

Rozbudowana oferta biur to kolejny argument potwierdzający, że wybór biura rachunkowego jest najlepszy. Nie tylko umożliwia zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości i lepszą jakość obsługi. To również kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa dla firmy.