Przedsiębiorcy, którzy planują zatrudnić pracownika do firmy mają do wyboru kilka form zatrudnienia. Wybór formy zatrudnienia w dużej mierze zależy od charakteru pracy, specyfiki prowadzonej działalności oraz możliwości finansowych.

Podstawową oraz jedną z najczęściej wybieranych form zatrudniania pracowników jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Stosunek ten regulowany jest przez Kodeks Pracy. Zarówno prawa jak i obowiązki pracownika oraz pracodawcy zawarte są w umowie o pracę. Wybierając ten sposób zatrudnienia nie można zapomnieć o podstawowych gwarancjach jakie należy zapewnić pracownikami. Pracodawca musi zagwarantować m.in.:

  • płatny urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie chorobowe podczas choroby pracownika,
  • unormowany czas pracy,
  • minimalne wynagrodzenie określone przez rząd.

Kolejnymi często wybieranymi formami zatrudniania pracowników są umowy cywilnoprawne, do których zaliczamy umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną oraz kontrakt menedżerski. Umowy te regulowane są przez Kodeks Cywilny. Cechą charakterystyczną tych umów jest niski koszt związany z zatrudnieniem osoby do pracy.

 

Przeczytaj nasz starszy wpis!