Pośród wielu przedsiębiorstw działających w Polsce, bardzo duża liczba firm ma obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej. Dla firm jest to trudny obowiązek, gdyż taka ewidencja księgowa jest bardzo szczegółowa i rozbudowana. Może też wiązać się z wysokimi kosztami.księga rachunkowa

Prowadzenie księgowości w formie księgi rachunkowej rozpoczyna się na dzień rozpoczęcia działalności, na pierwszy dzień nowego roku obrachunkowego, dzień rozpoczęcia procesu likwidacyjnego lub upadłościowego oraz na dzień, kiedy dokonano zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostek. Czas na otwarcie tej księgi to 15 dni od wymienionych wcześniej terminów.

Natomiast zamknięcia księgi rachunkowej dokonuje się w czasie 3 miesięcy od dnia zakończenia działalności  gospodarczej, zakończenia roku obrotowego, dnia poprzedzającego zmianę formy prawnej, rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.