Kolejny rok to kolejne obowiązki dla przedsiębiorców. Tym razem dotyczą one ściśle podatków. Otóż do końca marca lub do końca kwietnia przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzić deklarację podatkową CIT lub PIT za rok 2015. Sporządzenie deklaracji podatkowej jest jednym z najważniejszych obowiązków, głównie z powodu kar, jakie mogą czekać za uchylanie się od niego. Termin na złożenie to około 3-4 miesięcy, jednak warto jak najszybciej uporać się z sporządzeniem oraz złożeniem deklaracji i nie martwić się już tym tym obowiązkiem (ZOBACZ).

W ramach tego wpisu również krpodatki 2016ótkie przypomnienie o rozliczeniach podatkowych. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć tutaj.

Jednym z typów podatków są podatki od dochodu. Dzieli się je na podatki od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)

Osoby prawne np. spółka z o.o. zobowiązane są do sporządzenia deklaracji CIT- 8. Deklarację wraz z podatkiem należy złożyć w terminie do końca marca roku następnego po okresie rozliczeniowym.

Natomiast osoby fizyczne na sporządzenie deklaracji mają czas do końca kwietnia. Do sporządzania deklaracji służą im równe formularze PIT. Dla przedsiębiorców to PIT-36 lub PIT-36L, natomiast osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej najczęściej składają PIT-37.