Własna działalność gospodarcza w dużej mierze skupia się na prowadzeniu właściwej księgowości. Dlaczego? A mianowicie to właśnie na podstawie prawidłowej księgowości jednostka jest w stanie określić swoje przychody i ponoszone koszty i ewentualnie sięgnąć po środki pozwalające zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu.

Jest wiele sposobów na ewidencje operacji gospodarczych, do wyboru jest forma tradycyjna bądź internetowa. Księgowością internetową nazwać można czynności za pomocą, których jednostka może sama dokonywać zapisów księgowych, w tym wystawiać faktury, generować odpowiednie deklaracje skarbowe czy też ustalać wynik finansowy. Korzystanie z księgowości online przeznaczone jest tylko dla niektórych działalności gospodarczych. Z formy tej skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa osiągające nie więcej niż 1 200 000 EURO rozliczające się z Urzędem Skarbowym za pomocą uproszczonych form księgowości.

Do uproszczonych form księgowania zalicza się kartę podatkową, ryczał od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.