Prowadzenie księgowości to istotna rzecz, której prowadzenie należy zlecać kompetentnym osobom. Zadbanie o to jest ważne, tak samo, jak zadbanie o terminowe dokonanie rozliczeń podatkowych. Dlatego w trosce o przedsiębiorców, publikujemy małe przypomnienie.
W księgowości i podatkach istnieje kilka bardzo ważnych terminów, o jakich nie można zapomnieć. Są to na przykład:
– do 7 każdego miesiąca – wpłata zaliczki na podatek dochodowy ustalany na podstawie karty podatkowej,
– do 10 każdego miesiąca – wpłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, odprowadzanych przez przedsiębiorców,
– do 15 każdego miesiąca – wpłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, odprowadzanych przez pracowników,
– do 20 każdego miesiąca – wpłata zaliczki na podatek CIT, wpłata zaliczeń pobranych z tytułu wypłaty wynagrodzeń, wpłata zaliczki na podatek, od osób rozliczających nie za pomocą ryczałtu,
– do 25 każdego miesiąca – wpłata podatku VAT lub do każdego 25 stycznia, kwietnia, lipca, września przy rozliczaniu się metodą kwartalną.