Wcześniej pisaliśmy 0 przychodach w przedsiębiorstwie!

Faktura to najpopularniejsza forma dokumentacji handlowej, na podstawie której potwierdza się sprzedaż towarów i usług.

Faktury wystawiane są w dwóch postaciach:
– papierowej,
– elektronicznej.

Rodzaje faktur:
– ZWYKŁA FAKTURA – wystawiana w przypadku sprzedaży towarów i usług na rzecz podatnika.
– FAKTURA PODATNIKA ZWOLNIONEGO Z VAT – wystawiana przez podmioty, które nie są zobowiązane do opłacania podatku od towarów i usług.
– FAKTURA PRO FORMA – wystawiana aby poinformować Klienta o cenie danego towaru lub usługi.
– FAKTURA ZALICZKOWA – jej zadaniem jest dokumentowanie wszelkiego rodzaju zaliczek, zadatków oraz przedpłat.
– FAKTURA KOŃCOWA – wystawiana w celu rozliczenia wcześniej zatwierdzonych zaliczek.
– FAKTURA KORYGUJĄCA – wystawiana w celu poprawienia błędów we wcześniejszej fakturze.
– FAKTURA VAT MARŻA – wystawiana w przypadku transakcji, które dotyczą sprzedaży towarów z drugiej ręki, handlu dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz usługami turystycznymi.
– FAKTURA UPROSZCZONA – wystawiana w momencie, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł/100 euro.
– FAKTURA MAŁEGO PODATNIKA – wystawiana tak zwaną metodą kasową.
– FAKTURA VAT RR – wystawiana w przypadku transakcji prowadzonych z rolnikami ryczałtowymi.