Wprowadzenie kasy fiskalnej online ma wspierać organy podatkowe w kontrolowaniu przedsiębiorców. Połączenie internetowe pozwala na bieżące przesyłanie informacji do Krajowego Administracji Skarbowej.

Wdrażanie kas fiskalnych następuje etapami od stycznia 2019 roku.

Od lipca do wdrożenia kasy fiskalnej online zobowiązane są branże:

– fryzjerskie,

– kosmetyczne i kosmetologiczne,

– budowlane,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów,

– prawnicze,

– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online w wysokości nawet 90% jej ceny zakupu. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 zł.