Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że decydując się na skorzystanie z usług biura rachunkowego będą całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania.

To przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania podatkowe zarówno przed Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Warto podkreślić bowiem, że to właśnie przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do regulacji należności podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych i nie ma na to wpływu to czy będziemy wywiązywać się z tych obowiązków samodzielnie, czy powierzymy go osobom trzecim.

Czy biuro jest zatem całkowicie zwolnione z odpowiedzialności?
Wiele zależy od zaistniałej sytuacji. Jeżeli przedsiębiorca wystawia puste faktury, które kolejno rozlicza biuro wówczas jest ono całkowicie zwolnione z odpowiedzialności. Nie weźmie zatem na siebie powstałych z tego tytułu kar ani odsetek. Jeżeli powstałe zaległości wynikają z zaniedbań biura wówczas również odpowie za nie przedsiębiorca całym swoim majątkiem. W takiej sytuacji może on jednak ubiegać się o odszkodowanie od biura w ramach obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC, a także naprawienia szkody wynikłej z nierzetelnie prowadzonej księgowości.

Co ważne, ubiegając się o odszkodowanie przedsiębiorca musi wykazać związek pomiędzy działalnością biura, a poniesionymi stratami. W tym celu musi udowodnić, że wykonanie danych zadań mieściło się w zakresie usług świadczonych przez biuro.

Decydując się na usługi biura w większości przypadków możemy mieć jednak pewność że nasza księgowość prowadzona jest w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa. Z tego względu bardzo istotny jest wybór odpowiedniej jednostki. W tym celu warto sprawdzić, czy dane biuro znajduje się w Centrum Informacji Księgowej i czy oby na pewno ma wykupioną polisę ubezpieczeniową, która będzie dla nas zabezpieczeniem w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.