Prowadząc księgowość w firmie, sposobem na zmniejszenie kosztów okazać się może optymalizacja procesów księgowych. Czym jest wspomniana optymalizacja procesów księgowych? Jest to bowiem sposób zarządzania procesami księgowymi tak, by czas i koszty na nią spożytkowane stale malały lub utrzymywały się na stałym poziomie. 

Men's hands with calculator. Calculation at office

Przeprowadzenie optymalizacji księgowej w przedsiębiorstwie może przyczynić się do wielu pozytywnych zmian. Lepsze przekazywanie informacji zarządowi i zarządzanie przedsiębiorstwem, mniejsze koszty prowadzenia księgowości, zautomatyzowanie poszczególnych procesów to zaledwie najważniejsze przykłady.

Optymalizację księgową można przeprowadzić inwestując w nowoczesne oprogramowanie, przenosząc część  księgowość w obszar internetowy czy eliminując czynności pochłaniające zbyt dużo czasu.