Prowadząc pełną księgowość, trzeba znać wiele pojęć, zasad, terminów i ciągle nadążać za zmieniającymi się przepisami księgowymi. To właśnie powoduje, że pełna księgowość jest najtrudniejszym systemem prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach. A jeżeli prowadzenie pełnej księgowości jest takie  trudne, a przedsiębiorca nie ma czasu czy sił zajmować się tym obowiązkiem, nie dziwne staje się rosnące zainteresowanie usługami księgowymi.

Z naszego nowego cyklu postów poświęconych PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI przedstawiamy kilka przydatnych informacji. Dzisiaj dotyczących: DZIENNIKA KSIĘGOWEGO.

Dziennik księgowy – to część księgi rachunkowej służąca do zapisywania dokonanych przez przedsiębiorstwo operacji gospodarczych, ujmujący je w sposób chorologiczny i systematyczny. Poprawność i kompletność w ujęciu operacji gospodarczych w dzienniku umożliwiają zestawienia obrotów i sald kont głównych.

Dzięki prowadzeniu księgowości w systemie informatycznym możliwe jest funkcjonowanie dziennika, zawierającego bardzo dużą liczbę operacji gospodarczych lub nawet kilku dzienników księgowych (przy sporządzaniu co miesięcznych zestawień dzienników).

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ