Prowadząc działalność gospodarczą możliwe jest uniknięcie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, prowadząc spółkę z o.o. (lub akcyjną), w której występuje więcej niż 2 wspólników. Prowadząc działalność gospodarczą trudno jest jednak ominąć obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Są oczywiście wyjątki od tej reguły. Bowiem niektórym przedsiębiorcom przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku uiszczania składki zdrowotnej. Kim są Ci przedsiębiorcy?

prowadzenie ksiegowosci KrakowZwolnienie ze składki zdrowotnej przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy są:

– emerytami i rencistami,

– osobami niepełnosprawnymi u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

UWAGA!!!

Wymienieni przedsiębiorcy muszą jednak spełniać dodatkowe warunki! W przypadku emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą, kwota otrzymywanych świadczeń nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz dodatkowo muszą rozliczać się z podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej, a ich miesięczny przychód z działalności nie może przekraczać 50% najniższej emerytury.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą muszą one opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, a ich miesięczne przychody z działalności nie mogą przekraczają 50% najniższej emerytury.

 

Zobacz także, jak ewidencjonować należne i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne? Tutaj link.