Na naszym blogu kolejne informacje o prowadzeniu księgowości. Tym razem skupimy się na temacie “Terminy wystawiania faktury VAT i wyjątki od nich”. Zapraszamy do dalszego czytania!

prowadzenie ksiegowosciZasadniczym terminem do którego należy wystawić fakturę VAT jest 15 dzień następnego miesiąca po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługi. Przepis ten odnosi się w szczególności do faktur zaliczkowych oraz faktur wystawianych na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej (misi się jednak zgłosić do końca miesiąca w którym transakcja miała miejsce. W przypadku późniejszego zgłoszenia, należy wystawić ją w terminie do 15 dni od żądania).

 

Istnieją jednak wyjątki od zasady ogólnej. Przedstawiamy je poniżej:

Fakturę VAT wystawia się nie później niż do:

– 30 dnia od dnia wykonania usługi, gdy faktura dotyczy świadczenia usług budowlanych bądź usług budowlano-montażowych,

 – 60 dnia od dnia wydania towarów, gdy faktura dotyczy dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map, ulotek, gazet, czasopism, magazynów, drukowanych),

 – 90 dnia od dnia wykonania czynności gdy faktura dotyczy czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map, ulotek, gazet, czasopism, magazynów, drukowanych),

 – 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, gdy faktura wystawiana jest w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją,

 – 60 dnia od od dnia wydania opakowania, gdy gdy faktura wystawiana jest w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, a w umowie nie ma określonego czasu zwrotu opakowania,

 – z upływem terminu płatności, gdy faktura dotyczy dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze, ochrony osób i usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Przypominamy, że fakturę powinno się zaksięgować w KPiR w terminie wydania towarów lub wykonania usługi! Natomiast w rejestrze VAT w terminie jest wystawienia.