Przedsiębiorca w pierwszym miesiącu musi dokonać wyboru odnośnie formy opodatkowania swojej działalności. Wyróżniamy następujące warianty:


prowadzenie ksiegowosci Zasady ogólne ( skala podatkowa 18% i 32% )
– Podatek liniowy ( stawka 19% )
– Ryczał ewidencjonowany
– Karta podatkowa
– Podatek tonażowy

Jednostki, które rozliczają działy produkcji rolnej mogą dokonać tego poprzez:
– normy szacunkowe ( ustalane na podstawie tabelarycznej )
– zasady ogólne
– podatek liniowy

Najem lokali rozliczyć można prywatnie bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Najem prywatny rozliczyć można poprzez:
– zasady ogólne
– ryczałt ewidencjonowany (8,5%)
Najem prywatny rozliczany jest za pomocą:
– zasad ogólnych
– podatku liniowego
– ryczałtu ewidencjonowanego (wyjątek stanowi wynajem i zarządzanie własnymi nieruchomościami związanymi z działalnością gospodarczą.

 

W razie gdy podatnik nie dokona wyboru spośród przedstawionych opcji, zostanie on odgórnie obciążony podatkiem dochodowym według skali podatkowej.