Prowadzenie księgowości to nie tylko ewidencjonowanie operacji gospodarczych, ale również rozliczanie się z podatku dochodowego. Podstawą jego naliczenia jest uzyskany dochód czyli dodatnia różnice między przychodem, a kosztem. prowadzenie ksiegowosci

W przypadku gdy zamiast dochodu, firma ponosi straty ma również obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego. W tym przypadku istnieje możliwość odliczenia straty podatkowej w ciągu pierwszych 5 kolejnych lat podatkowych, w wysokości nie większej niż 50% całej straty w danym roku podatkowym.

Do Sejmu trafił także projekt ustawy, umożliwiający odliczenie straty podatkowej przez kolejne 15 lat podatkowych. Ewentualne zmiany w zakresie terminu rozliczania straty podatkowej mają dać możliwość jeszcze dłuższego czasu na rozliczenie straty, ułatwiając prowadzenie działalności.

Wspomniane zmiany w prawie i podatkach to nie wszystko na co powinni przygotować się przedsiębiorcy! Czytaj nasz blog i dowiaduje się więcej na temat podatków i księgowości!