VAT jest podatkiem konsumpcyjnym od dóbr i usług. Każde przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność ma z nim kontakt. Obowiązkowo podatkowi temu podlegają wszyscy przedsiębiorcy, których wartość obrotu netto z sprzedaży dóbr i usług w danym roku przekracza 150000 złotych. Zobowiązani są oni wtedy do zgłoszenia się w Urzędzie Skarbowym jako płatnicy podatku VAT. Co robi się poprzez złożenie formularza VAT-R. Jeżeli przedsiębiorca nie przekracza limitu również może stać się podatnikiem tego podatku.

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość rejestrują rozliczenia z tytułu VAT na koncie “Rozrachunki z tytułu podatku VAT”. Po stronie debetowej tego konta zapisywane są kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług. Natomiast po stronie kredytowej tego konta ewidencjonuje się należny podatek z tytułu sprzedanych towarów i usług. Podsumowując to konto można dowiedzieć się czy powstała należność lub zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Jeżeli konto wskazuje saldo kredytowe oznacza to że, jednostka musi zapłacić podatek w wysokości jaką wskazuje saldo. Jeżeli występuje saldo debetowe to oznacza to że, jednostce przysługuje należność od Urzędu Skarbowego, która zostanie rozliczona w następnym okresie.

Formularzem służącym do rozliczeń z tytułu podatku VAT jest VAT-7 dla podatników rozliczających się co miesiąc. Jeżeli przedsiębiorcy rozliczają się z tego podatku kwartalnie to wykorzystują w tym celu formularz VAT-7K dla małych podatników lub VAT-7D dla dużych podatników.