Dochód spółki z o.o., a więc fakt finansowo-prawny wypracowanych przez nią nadwyżek przychodów względem kosztów, podlega rozliczeniu w formule podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według stawki 19% lub 9%. Zasada rozliczenia jest taka, że dopiero po odprowadzeniu podatku CIT realny zysk spółki należy się jej wspólnikom jako dywidenda. Wspólnicy natomiast zobowiązani są do zapłaty 19% podatku PIT od przekazanej im dywidendy. Co ważne dla poprawnego funkcjonowania spółki z o.o. za pobór podatku CIT odpowiedzialna jest właśnie spółka, a sami wspólnicy odbierają wypłaty w kwotach netto, czyli już po odliczeniu o podatek.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. można formalnie nie wypłacać zysku przysługującego wspólnikowi zamieniając to zobowiązanie na wzajemne świadczenie różnorodnych usług, od marketingowych lub doradczych po inne. W takiej sytuacji zwykle zarząd spółki z o.o. decyduje się na wypłaty wynagrodzeń za te usługi w miejsce klasycznej dywidendy. Wypłaty z tytułu tychże usług mogą również stanowić część kosztów podatkowych i tym samym obniżać kwoty CITu.