Wiele firm powinno od samego początku mieć na uwadze to, że w przyszłości może czekać ich kontrola podatkowa. Na tę ewentualność należy się odpowiednio przygotować. Pomocne mogą okazać się:

  • konsultacje z doradcami podatkowymi i księgowymi,
  • przeprowadzenie audytów,
  • bieżąca i samodzielna kontrola rozliczeń.

Niezbędna jest również znajomość przepisów obowiązujących w zakresie prawa podatkowego. Niekiedy zapisy poszczególnych ustaw mogą budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, dlatego konsultacje z profesjonalistami lub zaangażowanie do współpracy księgowych może okazać się bardzo przydatne. Samodzielne zgłębianie tajników prawa może być czasochłonne, jednak obeznanie na temat jest konieczne, aby móc samodzielnie sprawdzić, czy wszystko w prowadzonej dokumentacji rachunkowej się zgadza. 

Warto regularnie i skrupulatnie regulować stan rzeczy. Wsparciem może okazać się również systematyczne przeprowadzenie audytów. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu sprawdzenia zgodności sporządzonej dokumentacji z aktualnymi wymogami może być nieocenionym źródłem informacji, a dodatkowo pozwala na weryfikację poprawności naszego toku rozumowania w pewnych kwestiach obliczeniowych oraz interpretacyjnych.