Firma ma obowiązek wystawiać faktury zarówno za towary jak i usługi wszystkim przedsiębiorcom, jednak jeśli chodzi o osoby fizyczne, to w większości przypadków wystarczy paragon. Co jednak jeśli osoba prywatna zażąda faktury?

Jak wiemy w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej fakturę taką wystawia się od razu po dokonaniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. Nieco więcej możliwości terminowych wynika w sytuacji wystawiania faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która sama wnioskuje o sporządzenie dla niej faktury. Wystawienie faktury na żądanie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. Jeśli osoba fizyczna formułuje żądanie w miesiącu, w którym odbyła się dana transakcja, to fakturę na żądanie trzeba będzie wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po terminie dokonania tej transakcji. 

W przypadku, kiedy osoba fizyczna zgłosi się z wnioskiem, a nawet prośbą telefoniczną czy ustną o wystawienie faktury później niż w miesiącu trwania transakcji, taką fakturę na żądanie przygotować trzeba będzie do 15 dni, licząc od dnia sformułowania wniosku lub prośby. Nigdy nie można odmówić wystawienia faktury na żądanie osobie fizycznej, jeśli nie miną trzy miesiące od daty dokonania danej transakcji.