Najczęściej wyróżniane są następujące rodzaje biznesplanów:

a) ze względu na zakładowy harmonogram prac firmy

 • strategiczny – zestaw podstawowy zadań firmy oraz metody ich realizacji w długim okresie czasowym
 • taktyczny – charakteryzuje się zakładaniem znacznie krótszych terminów na osiągnięcie celów biznesowych. Ten typ wykorzystywany jest do wspierania planów strategicznych oraz zawiera bardziej precyzyjną listę działań i zadań
 • operacyjny – określa zarządzanie biznesem w ciągu najbliższego roku

b) ze względu na grupę docelową

 • dla pracowników – wewnętrzny biznesplan, który jest przygotowywany wyłącznie do użytku wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • dla klientów lub partnerów
 • dla inwestorów
 • dla instytucji rządowych

c) ze względu na zakładane cele biznesowe

 • pozyskiwania funduszy
 • tworzenie lub rozwijanie firmy
 • do użytku zewnętrznego

Inne rodzaje biznesplanów:

 • ekonomiczny
 • produkcyjny
 • marketingowy
 • organizacyjny
 • techniczny
 • edukacyjny

Zobacz również: Czym jest rok podatkowy?