Koniecznie odwiedź też naszą stronę główną!!!

Zwolnienie lekarskie ma za zadanie usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy w przypadku, gdy jest chory i niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Zwolnienie należy wykonywać zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc przeznaczyć je na regenerację i odpoczynek. Czy możliwy jest jednak powrót pracownika do pracy podczas zwolnienia lekarskiego?

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim może wrócić do pracy przed upływem tego terminu, pod warunkiem że jego niezdolność do pracy spowodowana chorobą nie przekroczyła 30 dni. W przypadku dłuższego okresu konieczna będzie zgoda na powrót do pracy uzyskana przez pracownika od lekarza medycyny pracy.

Wracając do pracy przed upływem zwolnienia lekarskiego pracownik musi liczyć się, że jego wynagrodzenie za czas absencji będzie proporcjonalne do liczby dni podczas, których nie było go w pracy. W tej sytuacji nie ma znaczenia czy pracownik korzystał z wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku chorobowego.

W przypadku, gdy pracownik podczas okresu niezdolności do pracy podjął pracę u innego pracodawcy całkowicie traci prawo do zasiłku chorobowego, również za okres prawidłowo wykorzystany.