O tym jak prowadzi się księgowość wie prawie każdy przedsiębiorca. Ale dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nie mających wcześniejszego doświadczenia jest to nie jasne.

rachunkowość

Na samym początku przypomnienia o prowadzeniu księgowości, warto wspomnieć o tym czym ona sama jest. Księgowość mylona często z rachunkowością. Księgowość stanowi  sposób ewidencji operacji gospodarczych. Jest ona częścią rachunkowości czyli systemu przetwarzania danych finansowych.

Prowadzenie rachunkowości finansowej (prawidłowo mówiąc) jest możliwe na dwa sposoby. Zależne jest to od formy prowadzenia przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o. są zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości) oraz wysokości rocznych obrotów (jeżeli przekraczają 2 000 000 euro*, należy prowadzić księgowość w formie pełnej)

Księgowość w formie pełnej prowadzi się z wykorzystaniem księgi rachunkowej, w ramach której prowadzone są:

– księga główna
– księgi pomocnicze
– wykaz aktywów i pasywów
– zestawienie obrotów i sald

Natomiast uproszczoną rachunkowość finansową można prowadzić w formie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz z wykorzystaniem karty podatkowej.

*Na rok 2020 limit w przeliczeniu na złotówki, według kursu NBP wynosi 8 746 800 zł.