Wielu z Państwa, którzy prowadzą własne działalności, z pewnością zastanawia się nad tym, na jakiej podstawie zatrudnić do pracy studenta w czasie wakacji, aby nie ponosić z tego tytułu zbyt wysokich kosztów.

Polska rzeczywistość ukazuje, że wielu studentów zamiast odpoczywać w wakacje, decyduje się na podjęcie pracy. Są oni bardzo chętnie zatrudniani przez przedsiębiorców, ponieważ za studentów do 26. roku życia, których zatrudnia się na umowie zlecenie, pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, jak również ubezpieczenie zdrowotne.

Jak się jednak okazuje – zwolnienie ze składek dotyczy wyłącznie osób, które posiadają aktualny status studenta, który obowiązuje od momentu przyjęcia w poczet studentów, do dnia złożenia egzaminu dyplomowego/skreślenia z listy studentów.

Miana studenta nie posiadają osoby na studiach doktoranckich oraz podyplomowych (nawet przed ukończeniem 26. roku życia). Podobnie ze zwolnienie nie mogą skorzystać studenci, którzy podpisują umowę zlecenia z pracodawcą, z którym posiadają już podpisaną umowę o pracę.

UWAGA!
Student podejmujący zatrudnienie, automatycznie zostaje usunięty z ubezpieczenia zdrowotnego w miejscu pracy rodzica.

Po ukończeniu przez studenta 26 roku życia, obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia spoczywa na szkole wyższej, co wystarczy zgłosić w dekanacie. Warunkiem jednak jest to, aby student nie posiadał innego tytułu do ubezpieczenia, jak np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.