Prowadzisz własny biznes?  Odwiedź naszą STRONĘ i poznaj ciekawostki dotyczące prowadzenia księgowości dla firm!

Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów podatnicy w jednej z kolumn ewidencjonują zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Mimo, iż są one rejestrowane w tym samym miejscu, warto zdać sobie sprawę z tego, że pojęcia te nie są ze sobą tożsame.

Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie surowym oraz produkty uboczne, uzyskiwane na drodze działalności rolniczej. Doskonały przykład stanowić mogą warzywa i owoce. Są one kupowane, a następnie odsprzedawane w niezmienionej formie.

Materiały podstawowe to materiały, które w procesie produkcji bądź podczas świadczenia usług zostały przekształcone w główny element gotowego wyrobu. Są to również części składowe wyrobu oraz elementy ściśle z nim połączone np. opakowania w formie puszek i butelek.
Doskonały przykład materiałów podstawowych stanowią usługi krawieckie, podczas których materiał zostaje przekształcony w odzież.