Firmy stosujące procedurę marży płacą niższą stawkę VAT ze względu na sposób obliczania podatku.
Marża to różnica pomiędzy ceną dobra, a ceną jego zakupu, która określa jego nadwyżkę. Jest określana kwotowo bądź procentowo.

Wykazując fakturę VAT marża sprzedawca nie wykazuje:
-ceny jednostkowej netto towaru lub usługi,
-wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług,
-stawki podatku,
-kwoty podatku od sumy wartości z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
-wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług z kwotą podatku.

Marża stosowana jest w związku ze sprzedażą towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki oraz biur podróży.

VAT do zapłaty jest dużo niższy niż gdyby był obliczany standardowo jednakże marżę opodatkowuje się różnymi stawkami zarówno 23% jak i stawką 0%.