Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno cechować się rzetelnością, dokładnością oraz zgodnością ze stanem rzeczywistym. Dział księgowy powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzić ewidencje księgową i podatkową. Warto również zaznaczyć, że prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje do przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego.

Czy pełna księgowość pozwala kontrolować spółkę? Zdecydowanie tak! Szczegółowe zapisy pozwalają na uzyskanie rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej podmiotu.

W księgach rachunkowych należy ewidencjonować każdą transakcję odzwierciedlającą zdarzenie gospodarcze.

Do dowodów księgowych zaliczamy m.in.:
– faktury,
– wyciągi bankowe,
– raporty kasowe,
– listy płac,
– rozliczenia podróży służbowych.

Prawidłowo prowadzona pełna księgowość spółki zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo podmiotu. Dane uzyskane w ramach sporządzanych sprawozdań i analiz umożliwiają rozsądne inwestycje w firmie.