Zgodnie z przepisami prawa faktura uproszczona może zostać wystawiona w sytuacji, gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Jakie informacje powinna zawierać?

Faktura uproszczona musi zawierać takie dane jak:

– data jej wystawienia,
– kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
– numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
– data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury,
– nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
– kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
– kwotę należności ogółem.

Ten rodzaj dokumentu księgowego nie może zostać wystawiony w przypadku:
– sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju
– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
– dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów z państw członkowskich (innych niż Polska), gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.