Rewolucyjny rok 2021 wprowadził wiele zmian i nowości dla podatników. Modyfikacjami objęty został również podatek VAT. Jakie są nowe obowiązki podatników VAT, a co się zmieniło?

W 2021 roku w zakresie VAT pojawiły się zmiany dotyczące paragonów fiskalnych, stawek VAT, a także Pakietu SLIM VAT.
W kwestii paragonów fiskalnych wprowadzono zmiany, które dotyczą uproszczonych faktur. Zgodnie z nowymi zasadami za transakcję nieprzekraczająca kwoty 450 zł dla nabywcy wystawiany jest paragon, który uznaje się za fakturę uproszczoną. Musi on zawierać wszystkie dane nabywcy, takie jak nazwę, adres oraz NIP. W przeciwnym razie nie zostanie uznany za fakturę uproszczoną.
Zmiany w stawkach VAT dotyczą darowizn laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych. Od 2021 roku darowizna ta objęta jest stawką 0%, do czasu odwołania stanu pandemii.
Nowelizacja ustawy o pakiecie SLIM VAT przewiduje między innymi:

– brak wymogu poosiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej in minus
– uregulowanie zasad wykazania faktury korygującej in minus
– wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego
– ustanowenie limitu kwoty na prezenty o małej wartości
– ograniczenie ważności WIS przez 5 lat od jej wydania