Od 2018 roku w Polsce obowiązuje podatek od deszczu, który został wprowadzony na podstawie ustawy o prawie wodnym.

Do tej pory do opłacania tego rodzaju podatku zobowiązani byli wyłącznie właściciele nieruchomości powyżej 3500 m2, które w 70% były zabudowane. W 2020 roku nastąpiła nowelizacja przepisów, która zmniejszyła wielkość powierzchni do 600 m2 wraz z zabudowaniem na poziomie 50%.

Podatek wyłącza z opodatkowania jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe.

Warto zaznaczyć, że ten rodzaj opodatkowania nie dotyczy kościołów oraz innych związków wyznaniowych.

Od czego uzależniona jest wysokość podatku?
W głównym stopniu wysokość podatku oblicza się na podstawie wielkości powierzchni zabudowanej.

Jaki koszt?
– 5gr/m2 (w przypadku, gdy na działce jest urządzenie do retencjonowania wody o pojemności powyżej 30 proc. z odpływu rocznego z danej powierzchni)
– 50gr/m2 (jeżeli wyżej wymienionego urządzenia nie ma na danej działce)

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?